7 Psykiatrer berättar: om 40 år i svensk psykiatri (Swedish - download pdf or read online

By Gudrun Willén,Majken Ståhl,Tommy Tallberg

I Skåne har vi privat verksamma psykiatrer i många år haft ett nätverk för fortbildning och professionella samtal, och ur detta nätverk utkristalliserades så småningom en skrivargrupp.
Vi är sju personer, televisionå män och fem kvinnor, som har träffats regelbundet i flera år för att skriva om "våra psykiatriska liv”. Vi är alla 60+, dvs nyligen pensionerade eller närmar oss pensionen.
Vi har i våra berättelser velat förena ett helt personligt perspektiv, vad som layout en som individual och vad som kunnat ligga bakom valet av psykiatri som specialitet - med en beskrivning av professionella erfarenheter, utvecklingen inom psykiatrin samt vilka slutsatser vi dragit av våra erfarenheter. Vi har arbetat i många delar av Sverige, och med många olika former av psykiatri, och har således en både bred och djup erfarenhet. Alla har också valt att på olika sätt och i olika utsträckning vidareutbilda sig inom psykoterapi. Vi har alla until eventually sist valt att lämna den offentliga psykiatrin för att arbeta privat, och beskriver också orsakerna until detta, och vad det inneburit för utvecklingen av vårt arbete. Förhållandet mellan biologi och psykologi, humanistisk resp. mer naturvetenskaplig människosyn, har vi naturligtvis alla brottats med lower than hela vårt yrkesliv, och det försöker vi också beskriva i våra texter.

Två författare har skrivit kommenterande texter i boken. Björn Wrangsjö, själv psykiater och psykoterapeut, med stor erfarenhet både av svensk psykiatri och av olika terapiformer och Per-Magnus Johansson, docent i idé- och lärdomshistoria i Göteborg, och psykoanalytiker.

Show description

Read Online or Download 7 Psykiatrer berättar: om 40 år i svensk psykiatri (Swedish Edition) PDF

Similar other_1 books

Get Visual Basic 2012 Programmer's Reference PDF

The excellent advisor to visible uncomplicated 2012 Microsoft visible easy (VB) is the preferred programming language on the planet, with thousands of traces of code utilized in companies and purposes of every kind and sizes. during this variation of the bestselling Wrox consultant, visible uncomplicated professional Rod Stephens deals beginner and skilled builders a finished educational and connection with visible simple 2012.

Desire2Learn for Higher Education Cookbook - download pdf or read online

In DetailCreating an enticing on-line or web-enhanced classification within the Desire2Learn studying setting does not need to be tough. The easy-to-follow recipes during this cookbook consultant you thru every little thing from getting your path prepared for college kids to calculating ultimate grades. "Desire2Learn for larger schooling Cookbook" bargains recipes to help you arrange, customise, and behavior your on-line classes -- even if you are new to the process or a pro D2L consumer.

Get A Conflict of Kings (The Path Book 1) PDF

A clash of Kings is Jason Vance's epic first access within the direction sequence. Betrayal and clash have erupted around the universe however the ultimate decisive conflict among the Almighty One and Natas may be fought on Ethar. stick with the lives of 3 individuals of the royal family members of Arinethia as they confront evils either obvious and unseen.

Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGD0108 - download pdf or read online

Adquirir las competencias necesarias para gestionar efectivamente hojas de cálculo, pudiendo sacar el máximo beneficio en el puesto de trabajo diario. book ajustado al certificado de profesionalidad de Gestión contable y gestión administrativa para auditorías

Extra resources for 7 Psykiatrer berättar: om 40 år i svensk psykiatri (Swedish Edition)

Sample text

Download PDF sample

7 Psykiatrer berättar: om 40 år i svensk psykiatri (Swedish Edition) by Gudrun Willén,Majken Ståhl,Tommy Tallberg


by Brian
4.1

Rated 4.76 of 5 – based on 35 votes